Półkolonie 2019

 PÓŁKOLONIE LETNIE 1-5 LIPCA 2019

1 lipca

10:00 – sprawdzenie obecności, integracja

10:30 – Eucharystia

11:00 – wyjście do kina

11:30 – film

14:00 – powrót

14:00 /15:00 – obiad/integracja w grupach

 

2 lipca – Bobolandia

3 lipca – basen na Kłokoczycach

4 lipca – rejs statkiem + kino

5 lipca – Eucharystia, basen na Kłokoczycach

 

Zgody do pobrania (proszę wydrukować i podpisać wszystkie 3 dokumenty):

Karta – półkolonie 2019

Zal.7 Oświadczenie uczestnika-półkolonie 2019

Zal.8 Zgoda i oświadczenie na przetw. wizerunku-półkolonie 2019